ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ἡ Ἱερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτη, ἀνήκει στήν Ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης καί διοικεῖται βάσει Κανονισμοῦ Λειτουργίας, ἐγκεκριμένου ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἡ διοίκησις ἀσκεῖται ἀπό πενταμελή Ἐφορεία (Ἐπιτροπή), τήν ὁποία διορίζει ἀνά τετραετία ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης, ἐπιλέγοντας ὡς Μέλη εὐϋπόληπτα καί εὐσεβῆ πρόσωπα τῆς Συμαϊκῆς κοινωνίας. Τῆς Ἐφορείας προεδρεύει ὁ ἑκάστοτε Ἡγούμενος, ὁ ὁποῖος συγκαλεῖ τά Μέλη της σέ τακτικές συνεδριάσεις, προκειμένου ἐκεῖ νά ἐξετάζονται καί νά ἐπιλύονται τά πάσης φύσεως θέματα πού ἀπασχολοῦν τήν Μονή. Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἐφορείας γιά νά ὑλοποιηθοῦν, ἐγκρίνονται προηγουμένως ἀπό τόν Μητροπολίτη, μέ βάση τό Ἐκκλησιαστικό καί Κανονικό Δίκαιο, καθώς καί τούς Νόμους τῆς Πολιτείας.

Ἡ παροῦσα διοίκηση εἶναι ἡ ἑξῆς:

Πρόεδρος:
Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Πατρός, Ἡγούμενος

Μέλη Ἐφορείας:

Πρωτοπρ. Στέφανος Μακρῆς

Κουρδουμπάς Μιχαήλ

Κωνσταντινίδης Γεώργιος

Σύκαλλος Ἐλευθέριος

 

Ἡ Ἱερά Μονή παραμένει ἀνοικτή καθημερινά καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους, τίς ἑξῆς ὧρες: Χειμερινή Ὥρα: 07:30 – 17:30 Θερινή Ὥρα: 07:00 – 19:30

Στήν Ἱερά Μονή ἐπίσης ἑδρεύουν τά Γραφεῖα πού στεγάζουν τίς Διοικητικές ὑπηρεσίες της, ὅπως τήν Γραμματεία, τό Λογιστήριο, τήν Διαχείρηση τῶν Ξενώνων κ.τ.λ. Οἱ ὧρες λειτουργίας τους εἶναι καθημερινά ἀπό 07:30-15:00. Τά Σαββατοκύριακα καί τίς ἀργίες τῆς χειμερινῆς περιόδου, τά Γραφεῖα παραμένουν κλειστά. Κατά τήν θερινή περίοδο (ἀπό Πάσχα ἕως τέλος Νοεμβρίου), τά Γραφεῖα λειτουργοῦν καθημερινά ἀπό 07:30-15:30 καθώς καί τά Σαββατοκύριακα. Γιά ὁποιαδήποτε πληροφορία ἤ ἐνημέρωση, οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικά τίς παραπάνω ἐργάσιμες ἡμέρες καί ὧρες μέ τούς ἁρμοδίους ὑπαλλήλους, γιά νά ἐξυπηρετοῦνται.

Οἱ ὑπεύθυνοι Ὑπάλληλοι καί οἱ τηλεφωνικοί ἀριθμοί ἀνά τομέα εἶναι οἱ ἑξῆς:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Γραμματεύς: κ. Σακελλάριος Κρητικός
Τεχνικός προϊστάμενος: κ. Αἰμιλιανός Καψής
  

Γραμματεύς, κ. Σακελλάριος Κρητικός: 22460 - 71354
Ὑπεύθυνος Περιουσιολογίου-Κτηματολογίου, κ. Ἀντώνιος Τσιμέττας 22460 - 70101
Ἐπιστάτης Τεχνικῶν Ἔργων, κ. Αἰμιλιανός Χ. Καψῆς: 22460 - 71972
Ταμίας, κ. Καλλιόπη Τσίκκη: 22460 - 71581
Λογιστής, κ. Αἰμιλιανός Φ. Καψῆς: 22460 - 71581
Διαχειριστής Ξενώνων, κ. Κων/νος Σεϊρλῆς: 22460 - 72414
Ὑπεύθυνος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκθέσεως, κ. Δημήτριος Ζουρούδης: 22460 - 71355
 Ὑπεύθυνος Προμηθειῶν-Ἀποθηκῶν, κ. Νικόλαος Λογοθέτης  22460 - 71581
 FAX 22460 - 71668  

Στόν Πανορμίτη ἐπίσης, μέ τήν μέριμνα τοῦ Γραφείου Περιουσιολογίου-Κτηματολογίου, ἔχουν ἐκμισθωθεῖ σέ ἰδιώτες ὁρισμένοι χώροι τῆς Μονῆς, ὅπου ἑδρεύουν τρεῖς διαφορετικές ἐπιχειρήσεις, γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν, ἰδιαιτέρως κατά τήν θερινή περίοδο:
Α) Παραδοσιακό Καφενεῖο-Παντοπωλεῖο, Τηλ. 6945-522628
Β) Παραδοσιακός Ξυλόφουρνος, Τηλ. 22460 70070
Γ) Ἐστιατόριο-Ταβέρνα, Τηλ. 22460-72266, 6944-594406


Εκτύπωση   Email