Slide background

 IMG 4368

Μετά τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τό πανηγυρικό κλίμα συνεχίσθηκε μέ ἐπίκεντρο τήν Ἱερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ὅπου σήμερα Κυριακή Δ΄ τῶν Νηστειῶν, 26η Μαρτίου 2023, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος πραγματοποίησε μετά πάσης ἱεροπρεπείας καί λαμπρότητος τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Ὁ ἐγκαινιασθείς αὐτός Ἱ. Ναός βρίσκεται ἐντός τοῦ Μοναστηριακοῦ συγκροτήματος, πλησίον τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ταξιάρχου καί στεγάζεται στό ἰσόγειο τῆς Βορείας πτέρυγας (πρός τόν ὅρμο) καί ἴσως εἶναι σύγχρονος τοῦ Καθολικοῦ. Ἡ ἐφέστια Εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου πού φυλάσσεται ἐκεῖ, χρονολογεῖται ἀπό τόν 18ο αἰ. καί σύμφωνα μέ ἱστορικές πληροφορίες, μετεφέρθη ἀπό τούς εὐσεβεῖς πρόσφυγες τῆς Ἰωνίας στήν Μονή τοῦ Πανορμίτου, λίγο πρίν τήν Μικρασιατική καταστροφή τοῦ 1922, προερχομένη μᾶλλον ἀπό κάποιο Μετόχιο τῆς Μονῆς στίς ἀλησμόνητες πατρίδες.

Τό Παρεκκλήσιο, τό ἔτος 1965 διαμορφώθηκε σέ δύο ἑνοποιημένους χώρους, τόν Πρόναο καί τόν κυρίως Ναό, ἀλλά τό τελευταῖο διάστημα, μέ τήν προσωπική φροντίδα τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντωνίου Πατροῦ καί τήν συνδρομή εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὁ ἱερός αὐτός χῶρος ἀνακαινίστηκε ἐκ βάθρων. Ἀντικαταστάθηκαν οἱ παλαιοί ἀποσαθρωμένοι σοβάδες, ἔγινε νέα ἠλεκτρολογική ἐγκατάσταση, τό δάπεδο ἐπιστρώθηκε μέ νέες μαρμαρόπλακες, τοποθετήθηκε νέο ξυλόγλυπτο τέμπλο, Δεσποτικός Θρόνος, Προσκυνητάριο καί στασίδια, ἔργα τῶν Συμαίων Ξυλογλυπτῶν Μιχαήλ καί Ἰακώβου Μισοῦ, νέος ξυλόγλυπτος ἐπιχρυσωμένος καί ἁγιογραφημένος πολυέλαιος, ἔργο τοῦ Ξυλογλύπτη Σταύρου Σεγκούνα καί τοῦ Ἁγιογράφου Γεωργίου Τριανταφύλλου ἐκ Ρόδου, ἀντικαταστάθηκαν τά παλιά κουφώματα καί ἡ θύρα, ἐνῶ ἔχει ἀρχίσει καί ἡ ἁγιογράφηση.

Τό τελετουργικό τῶν ἐγκαινίων ξεκίνησε τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 25ης Μαρτίου μέ τόν μεθέορτο Ἑσπερινό, ὅπου πρό τῆς ἐνάρξεως αὐτοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος, τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ καταμερισμοῦ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Εὐστρατίου, τοῦ Πρωτομάρτυρος Ἁγίου Στεφάνου καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, πού σήμερα τοποθετήθηκαν στήν καθαγιασθεῖσα Ἁγία Τράπεζα τοῦ Παρεκκλησίου. Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη πανηγυρικά ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῶν Ἐγκαινίων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, συμπαραστατουμένου ἐκ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς π. Ἀντωνίου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀνδρέου Δημητρίου καί τῶν Διακόνων, Γεωργίου Κακακιοῦ καί Παύλου Τερεζάκη, ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς. Τό Ἀναλόγιο χθές καί σήμερα διακόνησαν ὁ ἐξ Ἀστυπαλαίας φιλοξενούμενος Ἱεροψάλτης κ. Κύριλλος Κονδύλης καί ὁ κ. Ἰωάννης Ζαχαρίου.

IMG 4342Σήμερα τό πρωί, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε στόν Ὄρθρο εἰς τό Καθολικό τοῦ Ταξιάρχου καί μετά τήν Δοξολογία, τό τυπικό τῆς Ἀκολουθίας ἐκτυλίχθηκε μέ τήν ἑξῆς σειρά: Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου, ἐν πομπῇ λιτανεύθηκαν τά ἅγια Λείψανα ἐξωτερικά πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τρίς καί ἀνεγνώσθησαν οἱ ἰσἀριθμες Ἀποστολικές καί Εὐαγγελικές περικοπές τῶν Ἐγκανίων. Κατόπιν ὁ Ἀρχιερεύς λέγων τούς γνωστούς στίχους τοῦ 23ου Ψαλμοῦ «Ἄρατε πύλας…» εἰσῆλθε στό ἐσωτερικό τοῦ Παρεκκλησίου φέρων τά ἅγια Λείψανα καί κατευθύνθηκε στήν Ἁγία Τράπεζα. Ἐπάνω σ’ αὐτήν, στό κέντρο ἐκ τῶν προτέρων εἶχε προβλεφθεῖ ἡ κατασκευή μίας ὀπῆς, λεγομένης «φυτόν». Στόν πυθμένα νωρίτερα τοποθετήθηκαν δίπτυχα μέ ὀνόματα ζώντων καί τεθνεώτων. Ἐντός τῆς λειψανοθήκης τῶν Ἁγίων Λειψάνων ὁ Ἀρχιερεύς ἐπέχεε Ἅγιον Μῦρο καί ἀφοῦ τήν σφράγισε, τήν ἀπέθεσε μέσα στό «φυτό». Προηγούμενα εἶχε ἑτοιμαστεῖ ἡ λεγόμενη «κηρομαστίχη», δηλαδή ἕνα μεῖγμα ἀποτελούμενο ἀπό γνήσιο κερί, μαστίχη, σμύρνα, ἀλόη, θυμίαμα, ρητίνη κ. ἄ. ἀρωματικές οὐσίες. Τό μεῖγμα αὐτό, ἀφοῦ κόχλασε στήν φωτιά, μέ προσοχή γέμισε τό «φυτό», γιά νά καλύψει ἀσφαλίζοντας τά ἅγια Λείψανα. Στήν συνέχεια ἡ ὀπή τοῦ «φυτοῦ» σφραγίστηκε μέ μάρμαρο ἀναλόγου διαστάσεως.

Ἀκολούθησε ἡ πλύσις τῆς Ἁγίας Τραπέζης, μέ μοσχοσάπουνα, ἁγιασμένο ὕδωρ, καί ἀνθόνερο. Ἔπειτα ἡ Ἁγ. Τράπεζα σκουπίστηκε μέ καινούργιους σπόγγους καί ἐχρίσθη μέ Ἅγιο Μῦρο. Αὐτό σκουπίζεται καί ἀπορροφᾶται ἀπό τά «Ἀντιμήνσια», τά ὁποῖα καθαγιάζονται μ’ αὐτόν τόν τρόπο. Κατόπιν στίς γωνίες της μέ «κηρομαστίχη» ἐπικολλήθηκαν μικρά σφαιρικά πλακίδια πού εἰκονίζουν τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές. Ἡ Ἁγ. Τράπεζα μετά καλύφθηκε μέ ἕνα λευκό ὕφασμα, πού εἰκονίζει τήν Ταφή τοῦ Κυρίου καί λέγεται «Κατασάρκιο», τό ὁποῖο δέθηκε στόν κεντρικό κίονα μέ σχοινιά καί στό ἑξῆς οὐδέποτε ἀφαιρεῖται. Σ’ αὐτό ὑπάρχει ἐπιγραφή μέ τήν ἡμερομηνία τῶν Ἐγκαινίων καθώς καί τό ὄνομα τοῦ ἐγκαινίζοντος τό Θυσιαστήριο Ποιμενάρχου μας, τεθέντος καί τήν ἰδιόχειρη ὑπογραφή του. Τέλος, ἡ Ἁγία Τράπεζα ἐνεδύθη ὁλόκληρη μέ καινούργια βαρύτιμα καλύμματα.

IMG 4440Ὁ Ἀρχιερεύς ἔλαβε κατόπιν κάλαμον, στήν ἄκρη τοῦ ὁποίου ἦταν προσδεδεμένος φυσικός σπόγγος ἐμβαπτισμένος στό Ἅγιο Μῦρο, μέ τόν ὁποῖο ἔχρισε τούς τοίχους καί τούς κίονες τοῦ Ναοῦ, σχηματίζοντας τό μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ. Στήν συνέχεια εἰσῆλθε καί πάλι στό Ἅγιον Βῆμα, ὅπου ἄναψε τήν κανδήλα καί τά κεριά τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Μέ ἐκεῖνο τό φῶς ἀνάφθηκαν ὅλες οἱ ὑπόλοιπες κανδῆλες καί τά κεριά τοῦ ἐγκαινιασθέντος Ἱεροῦ Παρεκκλησίου.

Ἀφοῦ ἐπιτελέστηκαν ὅλα τά προαναφερθέντα σέ κλῖμα κατανύξεως, στόν κατάμεστο ἀπό κόσμο καί ἐγκαινιασμένο πλέον Ναό, ἐτελέσθη ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἔκδηλη χαρά ὁμίλησε κατάλληλα στούς παρευρισκομένους γιά τά τελεσθέντα καί συνεχάρη τόν ἀνακαινιστῆ τοῦ Παρεκκλησίου, Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο γιά τήν ἄοκνη καί ἐπιμελημένη καθ’ ὅλα μέριμνα καί φροντίδα τῶν ἐργασιῶν καί τοῦ ἐξοπλισμοῦ. Ὁ π. Ἀντώνιος, ἔλαβε τόν λόγο, εὐχαριστῶν τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἐμπνευσμένη Ποιμαντική του καθοδήγηση καί τήν σημερινή Ἀρχιερατική του εὐλογία, καθώς καί τούς πολλούς εὐσεβεῖς δωρητές πού συνέβαλαν ἔμπρακτα στήν ἀνακαίνιση καί ἰδιαιτέρως τόν παρόντα κ. Δημήτριο Ματθαίου, Πρόεδρο τοῦ “AHEPA MARITIME CHARTER HJ 45-ST’ NICHOLAS”, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε εὐχαρίστως τήν μαρμαροθέτηση τοῦ δαπέδου καί τήν κατασκευή τῆς Ἁγίας Τραπέζης.

Ἀναφέρεται ὅτι ὁ π. Ἀντώνιος κινούμενος ἀπό ἱερό ζῆλο καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη του γιά τήν ἀνοδική πορεία καί ἀνάπτυξη τῆς Μονῆς τοῦ Πανορμίτη, ἔχει ἀποδυθεῖ σέ ἕναν ἀξιοθαύμαστο μά ἐπίμοχθο ἀγῶνα μέριμνας καί φροντίδας γιά τήν συντήρηση, τήν ἀνακαίνιση καί τόν ἐξωραϊσμό της, δικαιώνοντας τήν σοφή ἐπιλογή τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, ἀλλά καί τίς προσδοκίες τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν. Τέλος, σημειώνεται, ὅτι κατά τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἴδιος θά τελεῖ στόν ἐγκαινιασθέντα Ἱ. Ναό τήν Θεία Λειτουργία καθημερινά γιά ἑπτά ἡμέρες.IMG 4506

Μετά τό πέρας, ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε εἰς τούς ἑκατοντάδες συμμετέχοντες πιστούς τήν εὐλογία τῶν Ἐγκαινίων καί ἡ Μονή δεξιώθηκε ἅπαντας στήν Μεγάλη Τράπεζα, προσφέροντας τά Μοναστηριακά ἑόρτια κεράσματα μέ ἀγάπη. Στήν λειτουργική σύναξη, ἐκτός τῶν εὐαρίθμων πιστῶν, παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθ. Παπακαλοδούκας, ὁ Διοικητής Δ.Α.Ν. τῆς Σύμης Συνταγματάρχης κ. Παναγιώτης Βρανάς, ὁ Διοικητής τοῦ 549 Τ.Ε. Σύμης Ἀνχης κ. Γεώργιος Καμπίλαυκος, οἱ Ἔφοροι καί Ἐργαζόμενοι τῆς Ἱ. Μονῆς, καθώς καί Ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, Φορέων καί Συλλόγων.

Κατωτέρω παρατίθεται φωτογραφικό λεύκωμα ἀπό τόν Ἑσπερινό, τήν Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καί τήν Θ. Λειτουργία.

 

 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

 

 

232

 

 ΟΡΘΡΟΣ  - ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

232

 
ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
© Copyright 2023 Ιερά Μονή Πανορμίτου Σύμης Back To Top