Σε άμεση σύνδεση μέσω του λογισμικού Ecclesia Office Connect
Παραλήπτης: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ
Προετοιμασία Συμμετοχή και Διαδικαστικά       Υπεύθυνη Δήλωση
1. Παρακαλούμε να συμπληρώνετε τα στοιχεία σύμφωνα με το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας.
2. Στο γένος μητρός να συμπληρώνετε το πατρικό επώνυμο.
3. Όλα τα στοιχεία να συμπληρώνονται με πεζά γράμματα. (Εκτός από το αρχικό γράμμα σε κάθε πλαίσιο).
4. Αφού συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία και αποστείλετε την αίτηση, επικοινωνήστε τηλεφωνικώς (22460 71506) άμεσα με τήν Ιερά Μητρόπολη Σύμης.
5. Απαραιτήτως κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε την Υπεύθυνη Δήλωση και φέρετέ την μαζί σας την ημέρα της Βαπτίσεως.

Email επικοινωνίας: imsymis@gmail.com
 
Στοιχεία Πατρός Στοιχεία Μητρός
Επώνυμο - Όνομα:
Θρήσκευμα - Υπηκοότης:
Επάγγελμα - Α.Δ.Τ.:
Ηλικία:  
Επώνυμο - Όνομα:
Θρήσκευμα - Υπηκοότης:
Επάγγελμα - Α.Δ.Τ.:
Ηλικία:  
Στοιχεία Βαπτιζομένου Ανάδοχοι
Φύλο:
Επώνυμο - Όνομα:
Ημερ. γέννησης:  
Τόπος γέννησης- Υπηκοότης:
Πόλη - Διεύθυνση:
 
Μόνο για ετεροδόξους
Όνομα - Πρώην θρήσκευμα:
 
(1ος) Επώνυμο - Όνομα:
Πόλη:  
Επάγγελμα - Τηλέφωνα:
(2ος) Επώνυμο - Όνομα:
Πόλη:  
Επάγγελμα - Τηλέφωνα:
(3ος) Επώνυμο - Όνομα:
Πόλη:  
Επάγγελμα - Τηλέφωνα:
Αποστολέας Ληξιαρχείο
Όνοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Email:
Α.Φ.Μ.:
Τόμος:
Αριθμός ληξ. πράξης:
Έτος:
   
Λοιπά στοιχεία
Επιθυμητή ημερ. Βάπτισης:
Επιθυμητή ώρα Βάπτισης:
   
Παρατηρήσεις:

Τα πεδία με χρώμα είναι υποχρεωτικά.